Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #39

23 września 1939 r. – w Londynie zmarł Zygmunt Freud – austriacki lekarz neurolog, twórca psychoanalizy. Mimo iż Freud nie zajmował się filozofią w ścisłym tego słowa znaczeniu, to stworzona przez niego teoria funkcjonowania ludzkiego umysłu, oparta na emocjach oraz czynnikach irracjonalnych, wywarła duży wpływ na filozofów przełomu XIX i XX wieku. Jako podstawowe elementy teorii psychoanalitycznej należy wymienić: podział ludzkiej psychiki na świadomość, przedświadomość i podświadomość wraz z powiązanymi z nimi trzema systemami osobowości – id, ego i superego, oraz teorię popędów.

Całe kalendarium za okres: wrzesień–październik dostępne jest w nr 4 (10) „Filozofuj!”, który można kupić > tutaj.

Opracowała: Karolina Mierczak


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy