Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #163

Franz Brentano
17 marca 1917 r. – zmarł w Zurichu Franz Brentano, filozof i psycholog, mający duży wpływ na fenomenologię E. Husserla oraz prace K. Twardowskiego. W swoich badaniach dokonał wnikliwej analizy oraz klasyfikacji zjawisk umysłowych, kładąc przy tym silny nacisk na zjawisko intencjonalności („nakierowania” na przedmiot) aktów psychicznych. Intencjonalność tę pojmował jako podstawową własność myślenia i świadomości. Wykorzystując tę kategorię w filozofii moralnej, twierdził, że dzięki niej można uzasadnić obiektywność moralności: intencjonalność uczuć pozwala nam na rozróżnianie właściwych przedmiotów uczuć od niewłaściwych.

Całe kalendarium za okres: luty–marzec dostępne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wójcik, Patryk Kruk

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować