Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #173

Noc z 24 na 25 kwietnia 387 r. (Wielkanoc) – Augustyn z Hippony, filozof i teolog, późniejszy święty, przyjął chrzest z rąk biskupa Mediolanu Ambrożego, pod którego wpływem nawrócił się na chrześcijaństwo. W nawiązaniu do tego doświadczenia rozwinął później doktrynę o doskonalącym wyzwalaniu się duszy z „dawnego” zmysłowego człowieka. Uważając filozofię i religię za zgodne, stworzył pierwszy całościowy, oparty na neoplatonizmie, wykład nauki chrześcijańskiej, który skupiał się na Bogu i losie grzesznego człowieka, zbawionego dzięki Bożej łasce.

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy