Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #173

Noc z 24 na 25 kwietnia 387 r. (Wielkanoc) – Augustyn z Hippony, filozof i teolog, późniejszy święty, przyjął chrzest z rąk biskupa Mediolanu Ambrożego, pod którego wpływem nawrócił się na chrześcijaństwo. W nawiązaniu do tego doświadczenia rozwinął później doktrynę o doskonalącym wyzwalaniu się duszy z „dawnego” zmysłowego człowieka. Uważając filozofię i religię za zgodne, stworzył pierwszy całościowy, oparty na neoplatonizmie, wykład nauki chrześcijańskiej, który skupiał się na Bogu i losie grzesznego człowieka, zbawionego dzięki Bożej łasce.

Całe kalendarium za okres: kwiecień–maj dostępne jest w nr 2 (26)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować