Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #173

Noc z 24 na 25 kwietnia 387 r. (Wielkanoc) – Augustyn z Hippony, filozof i teolog, późniejszy święty, przyjął chrzest z rąk biskupa Mediolanu Ambrożego, pod którego wpływem nawrócił się na chrześcijaństwo. W nawiązaniu do tego doświadczenia rozwinął później doktrynę o doskonalącym wyzwalaniu się duszy z „dawnego” zmysłowego człowieka. Uważając filozofię i religię za zgodne, stworzył pierwszy całościowy, oparty na neoplatonizmie, wykład nauki chrześcijańskiej, który skupiał się na Bogu i losie grzesznego człowieka, zbawionego dzięki Bożej łasce.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy