Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #208

26 grudnia 1957 r. – rozpoczęła się pierwsza zorganizowana wedle pomysłu Alfreda Tarskiego konferencja naukowa w Berkeley: „Międzynarodowe sympozjum o metodzie aksjomatycznej ze szczególnym uwzględnieniem geometrii i fizyki”. Tarski był polskim logikiem, uczniem Stanisława Leśniewskiego i Jana Łukasiewicza. Podjął pionierskie badania nad pojęciem prawdy w językach sformalizowanych, czego zwieńczeniem był słynny artykuł z 1933 r. Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, który zyskał fundamentalne znaczenie dla powstania semantyki logicznej. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.)

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ostat­ni wiel­ki moment pol­skiej filozofii/logiki?! No może jeden z ostat­nich /o. Bocheń­ski, Wol­nie­wicz, Wolenski/. Kto wie…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy