Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #226

14 czerwca 1848 r. – w Rock Hall (Northumberland) przyszedł na świat Bernard Bosanquet, angielski filozof z nurtu idealizmu absolutnego, zajmujący się filozofią społeczną i etyką, wybitny teoretyk państwa, wykładowca na Oksfordzie i uniwersytecie St. Andrews, społecznik. Twierdził, że społeczeństwo ma prymat nad jednostką i jest konieczne do osiągnięcia przez człowieka pełni istnienia. Podobnie prawdziwa wolność jest możliwa tylko na drodze współpracy jednostek kierujących się wspólnotową wolą. (M.R.S.)

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T), Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy