Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #443

12 lipca 1536 r. – w Bazylei w Szwajcarii zmarł holenderski teolog, pisarz, filolog i filozof Erazm z Rotterdamu. Twórczość Erazma wyprzedzała ideowo jego czasy. Jego pisma utorowały drogę dla odrodzenia nauk humanistycznych, przez co nazywano go niekiedy „księciem humanistów epoki odrodzenia”. Pomimo krytykowania ówczesnych scholastyków i duchowieństwa nie należał do zwolenników reformacji; polemizując z Marcinem Lutrem, brał w obronę tezę o istnieniu wolnej woli. Był gorącym orędownikiem prostoty, wolności i pokoju. Jego słynne dzieło Pochwała głupoty z 1509 r. to satyryczna krytyka opanowanego przez duchowieństwo systemu szkolnictwa. (P.S.)

Całe kalendarium za okres: lipiec–sierpień dostępne jest w nr 4 (46)/2022 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Paweł Sikora (P.S.), Rafał Wąż (R.W.)

Grafika na podstawie: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować