Aktualności Ogłoszenia Wydarzenia

Warsztaty Filozoficzne Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego zapraszają na I Warsztaty Filozoficzne, które odbędą się w dniach 11-14 lutego 2021 roku w formie online.

Warsztaty nawiązują do tradycji lwowskiego seminarium Kazimierza Twardowskiego, twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Skierowane są przede wszystkim do młodych adeptów filozofii (doktorantów, studentów, a także uczniów szkół średnich).

Warsztaty mają na celu propagowanie etosu naukowego Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a także wspieranie modelu nauczania filozofii opartego na relacji mistrz-uczeń, charakterystycznego dla Szkoły Twardowskiego i mającego tradycje sięgające starożytnych i średniowiecznych dyskusji i polemik filozoficznych.

Warsztaty złożone będą z dwóch elementów: prelekcyjnego i seminaryjnego. Część prelekcyjna obejmować będzie wykłady uznanych badaczy tradycji Szkoły Twardowskiego, związane z historią Szkoły, najważniejszymi osiągnięciami jej członków oraz metodami aplikowanymi przez Twardowskiego i jego uczniów w badaniach filozoficznych. W części seminaryjnej swoje referaty przedstawią studenci wyższych lat oraz doktoranci, pracujący pod kierunkiem osób prowadzących seminaria filozoficzne, opiekunów prac rocznych, promotorów prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.

Warsztaty są otwarte i bezpłatne dla wszystkich chętnych. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (czynnego lub biernego) przyjmowane są przez formularz dostępny > tutaj.

Uczestnictwo bierne będzie polegało na wysłuchaniu przewidzianych wykładów i obserwacji prowadzonych seminariów. Zgłaszane referaty uczestników czynnych powinny być przygotowane pod kierunkiem ich opiekunów naukowych, a ich tematyka powinna nawiązywać do szeroko rozumianej tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 roku (zgłoszenia czynne) lub 8 lutego 2021 roku (zgłoszenia bierne).


Organizatorzy:

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego

Patronat medialny:

Filozofuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy