Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii UKSW

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 56.


> artykuł sponsorowany

Filozofia na UKSW

Jesteś zainteresowany filozofią? Czytasz sporo publikacji z zakresu tej dyscypliny? Interesuje Cię jakiś konkretny temat albo konkretna dziedzina filozofii? Myślisz może nawet o studiach filozoficznych, ale boisz się, że prócz interesującego Cię tematu będziesz musiał brnąć przez setki nieciekawych godzin z innych przedmiotów? Jeżeli tak, to Instytut Filozofii UKSW przygotował rozwiązanie! Studia filozoficzne na UKSW są pomyślane tak, aby to student mógł indywidulanie tworzyć program pod kątem swoich własnych zainteresowań naukowych. Instytut Filozofii oferuje studia z filozofii I i II stopnia oraz studia w ramach szkoły doktorskiej. Studia I stopnia obejmują kształcenie w podstawowych dyscyplinach filozoficznych: naukę onto­logii, etyki, historii filozofii, teorii poznania itd.

Studia I stopnia

Specyfika studiów pozwala studentowi na wybór interesujących go wykładów na pierwszym lub drugim roku. Oprócz tego na drugim i trzecim roku student wybiera wykłady specjalistyczne (fakultatywne, monograficzne oraz konwersatoria) z zakresu dziedzin filozofii, które go interesują. Dzięki temu sam decydu­je o toku studiów i specjalizuje się w wybranym kierunku. Bogata oferta wykładów kierunkowych, a także ogólnouczelnianych umożliwia mu zdobycie wiedzy zarówno ogólnej, jak i szczegółowej.

Praktyki „filozoficzne”

Oprócz tego student odbywa w trakcie swoich studiów praktyki kierunkowe, które pozwalają mu rozwinąć wybrane umiejętności i kompetencje. Praktyki są realizowane w radiu filozoficznym, w redakcji czasopism instytutowych albo podczas warsztatów dla uczniów szkół średnich. Studia na kierunku filozofia umożliwiają także zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki.

Studia II stopnia

Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia. Są one również oferowane studentom, którzy ukończyli studia licencjackie z innych kierunków.

Studia po angielsku

Instytut Filozofii oferuje również możliwość realizacji studiów II stopnia z filo­zofii w języku angielskim, a także specjalną ścieżkę studiów dla studentów szczególnie zainteresowanych pracą badawczą i karierą naukową.

Wymiana krajowa i międzynarodowa

Studenci mogą korzystać z oferty programu MOST oraz Erasmus+ (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów, zarówno europejskich, jak i amerykańskich.

Elastyczny program studiów

Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, co stanowi bardzo dobre uzupełnienie studiów zarówno z kierunków humanistycznych czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych.

Dlaczego Instytut Filozofii UKSW

Instytut Filozofii należy do najstarszych na UKSW. Wysoki poziom studiów potwierdza:

  • kategoria A przyznana Instytutowi Filozofii jako naukowej jednostce badawczej,
  • pozytywna ocena programu kształcenia dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną,
  • certyfikat „Studia z Przyszłością”.

Student, wybierając studia z filozofii na UKSW, ma możliwość spotkania niebanalnych wykładowców, którzy z jednej strony są specjalistami w różnych dyscyplinach filozoficznych i auto­rami uznanych prac naukowych, z drugiej zaś ludźmi pełnymi pasji i życzliwości, zaangażowanymi w dydaktykę i pracę ze studentami.

Studia z filozofii na UKSW to nie tylko nauka, to przede wszystkim intelektualna przygoda oraz szansa na zmianę postrzegania świata, myślenia o nim i samym sobie.


Dane teleadresowe

ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa
022 56 96 805
wfch@uksw.edu.pl

www.filozoficzne.pl
fb.com/filozoficzne


Podcasty filozoficzne Instytutu Filozofii:
www.spreaker.com/user/if_uksw

Radio filozoficzne Sed Contra:
radio.filozoficzne.pl/
fb.com/radio.filozoficzne

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy