Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego psuje młodzież!

Instytut Filozofii oferuje kształcenie na trzech kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo oraz coaching i doradztwo filozoficzne. Oferta skierowana jest też do kandydatów 40+. W efekcie wśród studentów są osoby nastoletnie i 70-letnie. Na te studia nigdy nie jest za późno!

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 55.


> artykuł sponsorowany

Filozofię oferujemy na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Na dwóch pierwszych poziomach student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Na studiach licencjackich są to:

  • filozofia a nauka,
  • filozofia praktyczna.

Na studiach magisterskich są to:

  • etyka w życiu publicznym,
  • kultura internetu.

Jak wspomina dyrektor Instytutu, prof. Jacek Uglik: „Gdy uruchamialiśmy studia kulturoznawcze, uczestniczyłem w oficjalnym spotkaniu z udziałem mediów promującym kierunek. Poza kulturoznawstwem uruchamiano jeszcze inny kierunek, z dziedziny nauk ścisłych. Przedstawiciel tegoż kierunku rozprawiał o praktycznych kontekstach pracy absolwentów w sferze zaawansowanych technologii. Zastanawiałem się wtedy gorączkowo, jak na użytek chwili «zareklamować» studia w Instytucie Filo­zofii, nie tylko filozoficzne. Otóż, by możliwa była działalność w sferze technologii, trzeba rozumieć świat, w którym żyjemy, efektem rozumienia świata jest istnienie w miarę bezkolizyjnej rzeczywistości społecznej. Funkcjonujemy w świecie – a Europa jest tego najlepszą ilustracją – który przestał być jednorodny kulturowo czy religijnie. Musimy podjąć próbę rozumienia go na nowo. Nierozumienie otaczającej nas rzeczywistości prowadzi do konfliktu, a wtedy zanika szansa na jakąkolwiek działalność w sferze technologii. Narzędzia do konstruktywnego rozumienia rzeczywistości, w wymiarze indywidualnym i globalnym, dają kierunki oferowane przez Instytut Filozofii. Jeżeli pragniemy świata, w którym istnieje względny ład i społeczny pokój, wciąż i na nowo musimy starać się rozumieć otaczającą nas rzeczywistość we wszystkich jej aspektach, stąd nieschematyczne i krytyczne myślenie, jakie daje filozofia, jest w cenie. Mało tego – sprawia, że jesteśmy mniej podatni na wszelkie manipulacje. Sokrates został skazany na śmierć dlatego, że «psuł» młodzież. Istotą filozofii jest «psucie» młodzieży. Na czym ono polega? Na zmuszaniu młodzieży do myślenia!”.

Wśród studentów z radością poddających się procesowi „psucia” są nie tylko maturzyści, ale również absolwenci prawa, teologii, administracji, pielęgniarstwa, informatyki czy biologii. Pragną poszerzyć swoje horyzonty myślowe, uzupełnić wiedzę z zakresu szeroko pojętej historii idei i wzmocnić nawyki logicznego, racjonalnego myślenia. Kadra Instytutu posiada szerokie kontakty międzynarodowe, realizuje granty, publikuje monografie. Wielu z jej członków to dydaktycy z powołania, umiejący nawiązywać pozytywne, partnerskie relacje ze studentami, w sposób przyjazny i skuteczny przekazywać wiedzę.

Absolwenci pracują jako szkoleniowcy, nauczyciele etyki i filozofii, realizują się jako autorzy książek czy artyści muzycy, ale także wybierają karie­rę naukową, jak mgr Adrian Habura. W ramach programu Erasmus+spędził on jeden semestr studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Koło naukowe „Miłośników Starożytności i Tradycji Antycznej”, którego był przewodniczącym, współuczestniczyło w 2017 r. w organizowanych przez KUL warsztatach naukowych w Atenach. Mgr Habura jest stypendystą w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki i obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ.

Najważniejsze dziedziny pracy naukowej w Instytucie to historia filozofii polskiej, historia filozofii rosyjskiej, relacje między nauką a religią czy zastosowania logiki. W każdej z tych dziedzin z sukcesami realizowano lub realizuje się projekty badawcze finansowane ze środków ministerialnych bądź NCN, w których mogą uczestniczyć studenci studiów magisterskich i doktorskich.


Dane teleadresowe

al. Wojska Polskiego 71A,  65–762 Zielona Góra
68 32 83 120
sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

www.ifil.uz.zgora.pl/index.php/pl
fb.com/ifil.uz

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy