Ogłoszenia

Majówka tuż tuż, zaopatrz się na czas w ciekawą lekturę

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki, wiosna już rozbujała na dobre, co może sprzyjać filozoficznym refleksjom i intelektualnym uniesieniom. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową promocję – można otrzymać aż 6 numerów gratis przy jednym zamówieniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Zapisz się do naszego newslettera

Ta wyjątkowa pro­moc­ja doty­czy prenu­mer­aty na 2018, do której dołącza­my grati­sowo kom­plet (czyli 6) numerów z 2017 roku.

Paki­et numerów jest dość cięż­ki i chce­my, żeby przesył­ka dotarła bez­piecznie do Was, więc warunk­iem real­iza­cji pro­mo­cyjnego zamówienia jest wybranie opcji w koszyku: przesył­ka pole­cona x 6, co stanowi koszt 14,99 zł.

W takim więc zamówie­niu jed­no­ra­zowo dostar­czymy na wskazany adres aż 8 egzem­plarzy „Filo­zo­fuj! (6 egz. z 2017 r. i 2 egz. z 2018 r.). Kole­jne numery będziemy dostar­czać na bieżą­co.

Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z ofer­ty i dzie­le­nia się z otocze­niem lek­turą filo­zoficzną.

Prenumeratę na 2018 rok można zamówić > tutaj.


Wyprzedaż będzie trwać do 29 kwiet­nia (o godz. 23:59) lub do wycz­er­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy