Ogłoszenia

Majówka tuż tuż, zaopatrz się na czas w ciekawą lekturę

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki, wiosna już rozbujała na dobre, co może sprzyjać filozoficznym refleksjom i intelektualnym uniesieniom. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową promocję – można otrzymać aż 6 numerów gratis przy jednym zamówieniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Ta wyjąt­ko­wa pro­mo­cja doty­czy pre­nu­me­ra­ty na 2018, do któ­rej dołą­cza­my gra­ti­so­wo kom­plet (czy­li 6) nume­rów z 2017 roku.

Pakiet nume­rów jest dość cięż­ki i chce­my, żeby prze­sył­ka dotar­ła bez­piecz­nie do Was, więc warun­kiem reali­za­cji pro­mo­cyj­ne­go zamó­wie­nia jest wybra­nie opcji w koszy­ku: prze­sył­ka pole­co­na x 6, co sta­no­wi koszt 14,99 zł.

W takim więc zamó­wie­niu jed­no­ra­zo­wo dostar­czy­my na wska­za­ny adres aż 8 egzem­pla­rzy „Filo­zo­fuj! (6 egz. z 2017 r. i 2 egz. z 2018 r.). Kolej­ne nume­ry będzie­my dostar­czać na bieżąco.

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty i dzie­le­nia się z oto­cze­niem lek­tu­rą filozoficzną.

Prenumeratę na 2018 rok można zamówić > tutaj.


Wyprze­daż będzie trwać do 29 kwiet­nia (o godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy