Aktualności Nowości wydawnicze

Nadzieja na sensowność świata – nowość wydawnicza

Nadzieja na sensowność świata Jerzego Surdykowskiego to nowość wydawnicza Copernicus Center Press, która ukazała się we wrześniu 2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Od myśli starożyt­nych przez blas­ki i cie­nie Oświece­nia aż po kon­sumpcjonizm XXI wieku – najnowsza książ­ka Jerzego Sur­dykowskiego stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na wiecznie staw­iane pytanie: „Jaki jest sens naszego życia?”. Autor Powraca­jącego z morza, Oblęże­nia czy Paradyg­matu w poszuki­wa­niu odpowiedzi nie boi się pode­j­mować trud­nych i kon­trow­er­syjnych tem­atów. Pyta­jąc o rolę kon­sumpcjoniz­mu w życiu człowieka, błędy popeł­ni­ane przez wierzą­cych w insty­tuc­je oraz współczesne formy ateiz­mu, Nadzie­ja na sen­sowność świa­ta sta­je się swoistym man­i­festem wiary w człowieka zagu­bionego we współczes­noś­ci.


Autor: Jerzy Sur­dykows­ki

Tytuł: Nadzie­ja na sen­sowność świa­ta

Wydaw­ca: Coper­ni­cus Cen­ter Press

Licz­ba stron: 256

ISBN: 978–83-7886–523‑0

Data pre­miery: 8.09.2020


O Autorze

Jerzy Sur­dykows­ki (ur. 1939) – wybit­ny „człowiek rene­san­su”, myśli­ciel, autor książek (m.in. Powraca­ją­cy z morza, Oblęże­nie, S.O.S, Plątawisko). Autor stałych feli­etonów w „Rzecz­pospo­litej”, „Odrze” oraz „Krakowie”. Kon­sul gen­er­al­ny RP w Nowym Jorku (1990–1997), ambasador RP w Taj­landii, Bir­mie i na Fil­ip­inach (1997–2003).

Więcej nowoś­ci wydawniczych zna­jdziesz w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tytuł adek­wat­nie do rzeczy­wis­toś­ci AD 2020 powinien brzmieć: “Bez nadziei na sen­sowność świa­ta” albo “Bez­nadzie­ja bezsen­sownego świa­ta”.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy