Aktualności Przegląd prasy Studia filozoficzne

Obronił doktorat z filozofii w wieku 81 lat

„Nigdy nie powinniśmy mieć poczucia, że doszliśmy w życiu do punktu, w którym nie mamy obowiązku zadawania pytań, a potem dążenia do odpowiedzi na nie” – powiedział John Voelpel, 81-letni, świeżo upieczony doktor filozofii.

W 1972 ukończył stu­dia prawnicze na Wayne State Uni­ver­si­ty, potem pra­cow­ał jako prawnik spec­jal­izu­ją­cy się w kwes­t­i­ach związanych z ekologią, a w zeszły piątek obronił dok­torat z filo­zofii na Uni­ver­si­ty of South Flori­da.

Przyz­na­je, że bard­zo wiele nauczył się pod­czas studiów filo­zoficznych, ponieważ wszel­ka nau­ka wyłoniła się właśnie z filo­zofii. Mówi też, jak waż­na w życiu jest pas­ja – by ją odnaleźć i nie poz­wolić jej umrzeć. No i nigdy nie przes­tać zadawać pyta­nia.

Warto brać przykład – edukac­ja to zadanie na całe życie, a na edukację filo­zoficzną nigdy nie jest za późno.

Źródło: absactionnews.com

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy