Antropologia Kraków Relacje i reportaże Video

Podróż do przyszłości człowieka – spotkanie z Kamilem Mamakiem [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia nagrania spotkania pt. "Podróż do przyszłości człowieka – pytanie o transhumanizm" z Kamilem Mamakiem.

Zapisz się do naszego newslettera

Spo­tka­nie odby­ło się 12 grud­nia 2019 r. w kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus w Kra­ko­wie. Popro­wa­dził je Tomasz Zyg­munt. Dys­ku­sja doty­czy­ła nume­ru 6(18)/2017 Filo­zo­fuj! pt. Nowy czło­wiek?

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy