Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Spacerem o arystotelesowskiej retoryce

Poznańskich archeologów i filozofów połączyła idea ukazania dorobku kultury intelektualnej, która przerodziła się w cykl spotkań pt. „Archeologia myśli”. Jest to inicjatywa popularyzująca dziedzictwo filozoficzne, w ramach której odbywają się wyjątkowe „Spacery z Arystotelesem”. 28 kwietnia o godzinie 18.00 uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Retoryka Arystotelesa i jej recepcja”, który wygłosi mgr Aleksandra Mathesien. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Arystoteles interesował się retoryką już w Akademii Platona, m.in. polemizując z Gorgiaszem oraz szkołą Izokratesa, a jego dorobek dotyczący różnych forma argumentacji zachowany w trzech księgach Retoryki i pismach Organonu jest do dziś powszechnie uznawany i doceniany. W swoim wykładzie Aleksandra Mathesien scharakteryzuje najważniejsze elementy retoryki Arystotelesa i zaprezentuje dzieje jej historycznej recepcji, ponieważ jak pisze autorka referatu: „dopiero w XX wieku badania specjalistyczne wniosły nową wiedzę o nierozpoznanym dotąd w pełni i zatraconym dorobku dialektyki (logiki) i retoryki Arystotelesa”. Ciekawostką może być fakt, że istotny wkład w odnowienie zainteresowania omawianą myślą miał pochodzący z Polski badacz Ch. Perelman.

Spacery z Arystotelesem” to projekt zorganizowany z okazji 2400. rocznicy urodzin Stagiryty, obejmujący działania od października 2016 roku do czerwca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filozoficznych, utrzymanych w luźnej konwencji, które ukazują Arystotelesa jako myśliciela niezwykle silnie oddziałującego na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Wszystko to w wyjątkowym Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”, którego mottem jest wieloznaczne hasło: „Przekrój poznania”.

Tematy i „przewodnicy” najbliższych spotkań:

  • 19.05 godz. 18.00 – „Czy filozofię współczesną interesuje Arystoteles?” – dr Paweł Bleja (Uniwersytet Adama Mickiewicza);
  • 23.06 godz. 18.00 – „Perypatetycy o winie, muzyce i sprawach Afrodyty” – piknik arystotelesowski.

Opracował: Mateusz Tofilski


Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poznań
28.04.2017, godz. 18.00
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy