Aktualności akademickie

Światowy Dzień Filozofii na WFiS UMCS

16 listopada 2023 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS rozpoczną się obchody Światowego Dnia Filozofii ustanowionego przez UNESCO. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych spotkaniach, skorzystać z konsultacji, zagrać w Grę Filozoficzną i obejrzeć wystawę.

Światowy Dzień Filozofii to okazja do promowania filozofii jako sztuki samodzielnego oraz krytycznego myślenia. Wybrane w tym roku tematy poruszać będą nie tylko umysły, ale i serca odbiorców. Podejmiemy zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne związane ze sztuką życia, przemianami człowieka i budowaniem poczucia własnej wartości.

Obchody ŚDF na UMCS-ie rozpoczną się o godzinie 9:45. Pierwsze spotkanie to Warsztaty filozoficzno-filmowe, które odbędą się w formie sesji dyskusyjnej. W jej trakcie dr Dorota Tymura i dr Justyna Rynkiewicz rozmawiać będą na temat szczęścia, sensu życia i poszukiwania własnego miejsca w świecie. Warsztatom towarzyszyć będą prezentacje krótkich materiałów filmowych.

Kolejnym punktem jest wykład dr hab. Andrzeja Kapusty, prof. UMCS, pt. Przemiany w ludzkiej psychice. W trakcie wykładu zostaną podjęte problemy sytuacji granicznych i kryzysów egzystencjalnych.

To nie wszystko. Chętni będą mogli wziąć udział w Grze Filozoficznej by sprawdzić, z którym z filozofów mają najwięcej wspólnych poglądów. W holu WFiS przygotowane będzie stanowisko, przy którym prowadzący przeprowadzą graczy przez kolejne etapy zabawy.

W drugiej części dnia hol w budynku WFiS UMCS stanie się przestrzenią, w której uczestnicy będą mogli podziwiać prace utalentowanych grafików współpracujących z redakcją magazynu „Filozofuj!”. Będzie to nie tylko prawdziwa uczta wizualna, ale również okazja do inspiracji oraz refleksji.

W obchody tegorocznego Światowego Dnia Filozofii wpisuje się również międzynarodowa konferencja Epistemic Phenomena and Their Valuations. W dniach 16–17 listopada organizuje ją Katedra Ontologii i Epistemologii Instytutu Filozofii UMCS. Jest to już czwarta cykliczna konferencja, w ramach której wygłaszane są referaty z bieżących badań epistemologicznych i kognitywistycznych obu ośrodków naukowych. W tym roku w konferencji bierze udział czworo profesorów z Hiszpanii: Maria José Frápolli i Neftalí Villanueva z Uniwersytetu w Granadzie, Manuel Almagro z Uniwersytetu w Walencji oraz David Bordonaba-Plou z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Ze strony UMCS udział biorą pracownicy katedry – Marek Hetmański, Marcin Moskalewicz, Marcin Trybulec, Marcin Rządeczka, Tomasz Walczyk i Maciej Wodziński. Referaty i dyskusja koncentrują się wokół następujących zagadnień: rola intuicji w filozofii i naukach o poznaniu, sposoby uzasadniania i wartościowania przekonań i wiedzy oraz niesprawiedliwości w takim wartościowaniu, typy argumentacji w zdobywaniu i komunikowaniu wiedzy eksperckiej, w tym także rola algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie.

Warsztaty filozoficzno-społeczne to kolejny punkt obchodów tegorocznego Światowego Dnia Filozofii. Organizowane są od 2018 r. w Szkole Podstawowej Klonowic w Lublinie we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS zostaną przeprowadzone 17 listopada w murach WFiS. Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas siódmych i ósmych, w trakcie którego młodzi ludzie mają możliwość wysłuchania ciekawych referatów zaproszonych gości oraz wzięcia udziału w dyskusji. Temat tegorocznych warsztatów to: Przyjemność-Pokora-Spełnienie. Kim trzeba być, by być szczęśliwym?

Organizatorzy: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Fundacja Academicon, czasopismo „Filozofuj!”.

Data: 16 listopada 2023 r.


Więcej na temat wydarzenia:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,obchody-swiatowego-dnia-filozofii-16–17-listopada-2023,139978.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,4th-lublin-granada-conference-epistemic-phenomena-and-their-valuations,139952.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,program-gali-wreczenia-nagrody-im-kazimierza-twardowskiego-2022,139195.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,przyjemnosc-pokora-spelnienie-kim-trzeba-byc-by-byc-szczesliwym,140150.chtm?token=5366b7bbdcb3e54058cdc153cbeed6f4

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy