Aktualności akademickie Wydarzenia

SYMMETRY: BETWEEN PHYSICS, MATHEMATICS, PHILOSOPHY AND ART | Konferencja

W dniach 17-18 Listopada odbędzie się 25 edycja Krakowskiej Konferencji Metodologicznej. Tegoroczna nazwa, po przełożeniu na język polski, brzmi: „Symetria: Między fizyką, matematyką i sztuką”.

O konferencji:

Tegoroczna Krakowska Konferencja Metodologiczna jest jubileuszową 25. edycją, która podkreśla ciągłość filozoficznego namysłu nad istotą tego, co stanowi jedno z największych osiągnięć ludzkiej aktywności intelektualnej, czyli nauki.

Znana już myślicielom starożytnej Grecji symetria ujawniła swoją obecność w wielu dziedzinach współczesnej nauki i kultury, stając się tym samym jednym z kluczowych narzędzi pojęciowych w rozumieniu rzeczywistości. W szczególności symetria wykazała swoją wielką unifikacyjną moc w fizyce, gdzie podstawowe prawa dynamiki cząstek są ściśle określone przez odpowiadające im symetrie.

Nie jest to bynajmniej właściwość trywialna i wymaga dogłębnego uzasadnienia naukowego i filozoficznego. Znaczenie symetrii sprawia, że ​​jest to wyjątkowo pasujący temat na obchody jubileuszu konferencji. Ponieważ operacje symetrii są często używane do wyodrębnienia tego, co jest niezmienne z różnych perspektyw, różne wcielenia symetrii przejawiające się w różnych obszarach jej obecności, o czym świadczy różnorodność proponowanych wykładów, mają zapewnić lepsze zrozumienie tego, czym w swojej istocie symetria jest.


Harmonogram

Czwartek, 17 listopada

 • 8.45–9.00
  Wojciech Grygiel
  Powitanie

Sesja I

 • 9.00–9.45 | Claus Kiefer (online)
  Symmetries in quantum gravity and their philosophical consequences
  Symetrie w kwantowej teorii grawitacji i ich konsekwencje filozoficzne
 • 9.45–10.30
  Sebastian Szybka
  Symmetry and cosmology — singularity theorems
  Symetria i kosmologia – teorie osobliwości
 • 10.30–11.15
  Łukasz Lamża (online)
  Symetries in nature: what if they are all broken?
  Symetria w naturze: co jeżeli zawsze jest zniekształcona?
 • 11.15–11.45 przerwa kawowa i pokaz wystawy z komentarzem (J. Jernajczyk)

Sesja II

 • 11.45–12.30
  Bogdan Dembiński
  The role of symmetry in the understanding of the Platonic theory of Ideas
  Rola symetrii w rozumieniu platońskiej teorii idei
 • 12.30–13.15
  Piotr Zerzucha
  Symmetry — a tool in the search for objectivity
  Symetria – narzędzie w poszukiwaniu obiektywności
 • 13.15–15.00 przerwa obiadowa

Sesja III

 • 15.00–15.45
  Jakub Jernajczyk
  Asymmetrically about symmetry in science and art
  Asymetrycznie o symetrii w nauce i sztuce
 • 15.45–16.30
  Filip Presseisen
  Symmetry system and musical proportion in the works of J.S. Bach – pseudoscience or an insight into an in-depth interpretation?
  System symetrii i zagadnienie muzycznych proporcji i w twórczości J.S. Bacha — pseudonauka czy zwierciadło umożliwiające pogłębioną interpretację?
 • 16.30–17.15
  Piotr Zieliński
  Is the tonal major-minor system a result of a spontaneous symmetry breaking of the modal system?
  Symetria – narzędzie w poszukiwaniu obiektywności

Piątek, 18 listopada

Sesja IV

 • 9.00–9.45
  Jerzy Dajka
  Geometry of quantum evolution: geometric phases and holonomic quantum computation
  Geometria w teorii ewolucji kwantowej: fazy geometryczne i holonomiczne kwantowe technologie obliczeniowe
 • 9.45–10.30
  Tomasz Bigaj
  On the sources and consequences of the symmetrization postulate in quantum mechanics
  Źródła i konsekwencje postulatu symetryzacji w mechanice kwantowej
 • 10.30–11.15
  Paweł Horodecki
  Quantum correlations in a post-quantum world: how much assymetry is needed for cryptographic security against no-signaling adversary?
  Korelacje kwanowe w post-kwantowym świecie: jak bardzo potrzebna jest asymetria w zabezpieczeniach kryptograficznych wobec przeciwnika bez sygnalizacji?
 • 11.15–11.45 przerwa kawowa

Sesja IV

 • 11.45–12.30
  Andrzej Koleżyński
  Symetria w chemii – nie tylko narzędzie
 • 11.45–12.30
  Łukasz Lamża
  Symetria w naturze: co jeżeli zawsze jest zniekształcona?
 • 12.30–13.15
  Jerzy Król (online)
  External to SET categorical symmetries and physics
 • 13.15–13.45 — Podsumowanie konferencji: Czy wiemy teraz dokładniej, czym jest symetria?

Konferencji towarzyszy wystawa tematyczna o symetrii i asymetrii w sztuce, kurator: Jakub Jernajczyk


Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków; Polska Akademia Umiejętności, Kraków; Copernicus Center Press; Katedria filozofii przyrody, Wydział Filozofii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
17–18 listopada 2022 r.
Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym:

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.