Tag - relatywizm normatywny

Artykuł Etyka

Jacek Jaśtal: Osoba a normy moralne

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 4 (28), s. 40–41. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF. Ten, kto ma sze­ro­ki hory­zont wartoś­ci, ten czu­je, że każ­da oso­ba ma dodatkowo pra­wo do dzi­ała­nia według zasady wyższego rzę­du:...

Czytaj więcej

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy