Tag - święta

Życzenia

Życzenia dobrych Świąt od redakcji

Drodzy Miłośni­cy Mądroś­ci, Filo­zofii i „Filo­zo­fuj!” z okazji nad­chodzą­cych Świąt Bożego Nar­o­dzenia życzymy Wam rados­nego i udu­chowionego przeży­wa­nia tego szczegól­nego cza­su. Niech poczu­cie bliskoś­ci, ciepła i radoś­ci wypełni Wam te świąteczne dni...

Czytaj więcej
Życzenia

Dobrych Świąt!

Drodzy Miłośni­cy Mądroś­ci! Dzięku­je­my za rok wspól­nego wysiłku na rzecz pop­u­laryza­cji filo­zofii. Życzymy dobrych Świąt Bożego Nar­o­dzenia...

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy