Życzenia

Życzenia dobrych Świąt od redakcji

Zapisz się do naszego newslettera

Drodzy Miłośni­cy Mądroś­ci, Filo­zofii i „Filo­zo­fuj!”

z okazji nad­chodzą­cych Świąt Bożego Nar­o­dzenia życzymy Wam rados­nego i udu­chowionego przeży­wa­nia tego szczegól­nego cza­su. Niech poczu­cie bliskoś­ci, ciepła i radoś­ci wypełni Wam te świąteczne dni.

Życzymy Wam, by w te świę­ta nie zabrakło też filo­zoficznej zad­umy.

Wasza Zało­ga F

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy