Tag - zagadki logiczne

rozwiązania zagadek logicznych
Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadki logicznej #41

Poni­żej znaj­du­je się roz­wią­za­nie zagad­ki logicz­nej nr 41 zamiesz­czo­nej w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. Zagadka logiczna #41: Inspektor Craig, cz. 4 (Sprawa w Paryżu) Ci dwaj to Ber­nard i Cle­ment; co naj­mniej jeden z nich musi być...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy