Filozofia przyrody Konferencje Patronaty

Warsaw Spacetime Conference 2020 (WSC2020)

Warsaw Spacetime Conference
Filozoficzne pytania o naturę przestrzeni i czasu od zawsze intrygowały nie tylko akademików, ale też „zwykłych ludzi”. Wraz z nadejściem współczesnej fizyki pytania te zostały przeformułowane w jaśniejszy sposób, ale nadal daleko nam do udzielenia na nie jednej odpowiedzi i to takiej, która byłaby do przyjęcia przez wszystkich. WSC2020 to dwudniowa konferencja, która w zamyśle ma dostarczyć całościowego wglądu w stan badań nad fizyką czasoprzestrzeni i ich filozoficznymi implikacjami.

Philosophical questions about the nature of space and time have always intrigued not only scholars but also laypeople. With the advent of modern physics, these questions have certainly been reformulated in a clearer manner, but they are still far for being answered once and for all. WSC2020 is two-day conference meant to deliver a fully immersive experience in the state of the art of the research on spacetime physics and its philosophical implications.

The conference goal is to bring together philosophers and physicists interested in the conceptual issues surrounding spacetime physics broadly construed, from classical mechanics to quantum gravity. The topics of interest include (but are not limited to):

- The ontology of spacetime from classical mechanics to general relativity and beyond.

- Recent theoretical developments in the field of quantum gravity.

- Approaches to quantization in shape space physics.

- Black hole physics and its philosophical implications.

- Historical aspects of the development of spacetime theories.

- General relativity and particle physics: unification perspectives.

- Causation in spacetime physics.

- The dark matter vs. modified gravity controversy.

- Metaphysical foundationalism vs. coherentism under the light of quantum gravity.

- Epistemological challenges in devising empirical tests for quantum-gravitational effects.

 

Invited Speakers:

Tomasz Bigaj (University of Warsaw)

Carl Hoefer (University of Barcelona)

Tim Koslowski (University of Würzburg)

Vincent Lam (University of Bern)

Tomasz Placek (Jagiellonian University)

Christian Wüthrich (University of Geneva)

 

Scientific Committee:

Silvia De Bianchi (Autonomous University of Barcelona)

Daniele Oriti (Ludwig Maximilian University of Munich)

Tomasz Placek (Jagiellonian University)

Karim Thébault (University of Bristol)

Antonio Vassallo (Warsaw University of Technology)

 

Call for Abstracts:

Please send a single pdf file with a 500–800 words abstract blinded for review plus a cover page including the author’s information (affiliation, email adddress) to antonio.vassallo@pw.edu.pl before May 25th, 2020. Abstracts should be suitable for a 30-minute talk. Notifications of acceptance will be sent by the end of June.

The event is organized by the philosophy of physics group at the International Center of Formal Ontology in collaboration with the Center for Theoretical Physics (Polish Academy of Sciences), and is related to the NCN funded research project “Self-Subsisting Structures in Quantum Gravity” (OPUS grant nr. 2019/33/B/HS1/01772).

Organizer:

Antonio Vassallo (Warsaw University of Technology)
Bartłomiej Skowron (Warsaw University of Technology)
Marek Kuś (Warsaw University of Technology/Center for Theoretical Physics PAS)

Patrons: 

International Center for Formal Ontology, Warsaw University of Technology

Center for Theoretical Physics (Polish Academy of Sciences)

Filozofuj!”

Warsaw University of Technology, Plac Politechniki 1,  00–661 Warsaw, Poland
September 3–4, 2020
www
Facebook

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy