Ogłoszenia

Wielkanocna wyprzedaż egzemplarzy drukowanych „Filozofuj!”

Ogłaszamy wielkanocną wyprzedaż egzemplarzy drukowanych naszego magazynu. Oferujemy rabat nawet do 50% ceny.  

Wyjąt­ko­wa oka­zja! Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

  • Wyprze­daż nr 1 „Filo­zo­fuj!”: Czym jest filo­zo­fia – 50%.
  • Wyprze­daż nr 2 „Filo­zo­fuj!”: Sens życia – 50%.
  • Wyprze­daż nr 3 „Filo­zo­fuj!”: O wol­no­ści sło­wa* – 50%.
  • Wyprze­daż nr 4 „Filo­zo­fuj!”: Gdzie jest mój umysł?* – 50%.
  • Wyprze­daż nr 5 „Filo­zo­fuj!”: Dla­cze­go demo­kra­cja?* – 50%.
  • Wyprze­daż nr 6 „Filo­zo­fuj!”: Bóg i reli­gia – 10%.
  • Wyprze­daż nr 7 „Filo­zo­fuj!”: Uchodź­cy – 10%.

 

  • Kom­plet 6 nume­rów w roku 2015 – tyl­ko 34 zł. (Oszczęd­ność 16 zł)

 

  • Pre­nu­me­ra­ta na rok 2016 – tyl­ko 50 zł. (Oszczęd­ność 10 zł)

 

Zamówienia można składać > tutaj.

 

Wyprze­daż będzie trwać do 30 mar­ca (o godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy