Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 61.


> artykuł sponsorowany

Wydział Filozofii UW to jeden z wiodących ośrodków prowadzących studia filozoficzne. W 2021 r. Uniwersytet Warszawski znalazł się wśród 150 uczelni na świecie prowadzących studia filozoficzne na najwyższym poziomie (QS World University Ranking). W ewaluacji jednostek naukowych Wydział otrzymał najwyższą kategorię A+. Pracownicy Wydziału to wybitni, zaangażowani i doświadczeni specjaliści. Jednostka kształci też nauczycieli etyki (szkoły podstawowe) i filozofii (ponadpodstawowe).

Studia stacjonarne I stopnia

FILOZOFIA: Jak żadna inna dyscyplina akademicka filozofia rozwija sprawności intelektualne. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej inter­pretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem umysłu, rozbudza wyobraźnię.

Studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę nt. aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozofii, ogólnej problematyki nauk humanistycznych, podstawowych zagadnień filozoficznych nauk ścisłych. Elastyczny program studiów i bogata oferta przedmiotów do wyboru pozwalają napisać pracę dyplomową ściśle związaną z zainteresowaniami studenta.

KOGNITYWISTYKA: Interdyscyplinarna dziedzina wiedzy dotycząca szeroko rozumianego poznania. Łączy metody nauk empirycznych (psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, antropo­logia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (matematyka, logika, informatyka). Bada problemy związane z myśleniem, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, uczeniem się i podejmowaniem decyzji.

Studenci poznają paradygmaty badaw­cze z kilku gałęzi nauki, zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne (programowanie, analiza i interpretacja danych empirycznych). Różnorodne, atrakcyjne zajęcia i praktyki dostarczają wiedzy pozwalającej poznawać i rozumieć świat. Kompetencje absolwentów są wysoko cenione na rynku pracy i w akademii.

INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY: Studia filozoficzne w języku angielskim. Bogaty wybór przedmiotów. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę nt. aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozofii. Poznają główne historyczne tradycje filozofii europejskiej, szczególnie analitycznej i szkoły lwowsko-warszawskiej. Na wykładach zdobywają wiedzę teoretyczną, w trakcie innych zajęć uczą się aktywnie uczestniczyć w debatach filozoficznych, analizować idee, formułować i rozwiązywać problemy teoretyczne. Podstawą programu są ontologia i epistemologia, dostarczające szerokiego poglądu na świat – głębszego i bardziej ogólnego niż nauki szczegółowe.

Studia stacjonarne II stopnia

FILOZOFIA: Studia stanowią doskonałą kontynuację filozofii I stopnia. Program jest różnorodny i elastyczny – wybór przedmiotów (seminariów, fakultetów, wykładów, translatoriów) zależy od zainteresowań studenta. Osoby zajmujące się określonymi działami filo­zofii mogą ułożyć zindywidualizowany plan zajęć, dopasowany do ich potrzeb i preferencji.

BIOETYKA: Dynamiczny rozwój medycyny, biomedycznych badań naukowych i rosnący wpływ człowieka na środowisko i zwierzęta sprawia, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy z wszechstronnym, interdyscyplinarnym wykształceniem, integrującym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Studia dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu etyki i wyspecjalizowanych subdyscyplin filozofii, socjologii i antropologii medycyny, biopolityki, prawa medycznego, polityki zdrowotnej, nauk o ochronie zdrowia. Przygotowują do pracy badawczej, eksperckiej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Program jest różnorodny i elastyczny.

Miejsce

Większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału, z windą i rampą podjazdową dla osób z niepełnosprawnościami. Studenci mają do dyspozycji najlepszą bibliotekę filozoficzną w tej części Europy i przytulny pokój socjalny.


Dane teleadresowe

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–927 Warszawa
22 55 23 702
a.chybinska@uw.edu.pl

www.filozofia.uw.edu.pl
fb.com/filozofiaNaUW
www.instagram.com/filozofia_na_uw

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy