Aktualności Aktualności akademickie Konferencje Patronaty

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza na jedną z najbardziej rozpoznawalnych interdyscyplinarnych konferencji naukowych w Polsce, która będzie mieć miejsce już 21–24 marca 2024 roku.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL, w której mają Państwo okazję uczestniczyć już marcu, odbędzie się w formie stacjonarnej w Lublinie oraz w formie zdalnej.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Wydarzenie to organizowane jest już po raz szesnasty, dzięki czemu może pochwalić się długą historią i tradycją. Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy Spotkania mieli możliwość prezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego.

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” stwarza możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Istotna wartość naukowa Wydarzenia związana jest z możliwością wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych z różnych ośrodków na całym świecie.

Do zaszczytnego grona tegorocznych Gości Honorowych należą:

✓ dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,

✓ profesor Artur W. Dubrawski z Carnegie Mellon University w USA,

✓ prof. dr hab. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,

✓ dr hab. Łukasz Opaliński, prof. Uwr z Uniwersytetu Wrocławskiego,

✓ Profesor Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda.

 

Tematyka Konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • obszar nauk przyrodniczych;
  • obszar nauk ścisłych;
  • obszar nauk technicznych;
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • obszar nauk humanistycznych;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar sztuki.

[opracowanie: Fundacja TYGIEL


Organizator:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patroni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Politechnika Lubelska,

Polskie Towarzystwo Biochemiczne,

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji,

Lubelskie Towarzystwo Naukowe,

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,

Rok Edukacji Ekonomicznej,

Przegląd Techniczny – Gazeta inżynierska,

Dlastudenta.pl,

eDoktorant,

Filozofuj!”,

TV Student,

Forum Akademickie,

MEDtube,

Portal Edukacyjny Perspektywy,

WysokieNapiecie.pl.


Miejsce: Głowackiego 35/348, Lublin
Data: 21–24 marca 2024
Profil konferencji na Facebooku
Strona internetowa wydarzenia

Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy