Aktualności Wydarzenia

XXV sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”: Filozofia o Bogu

Wydział Filozofii KUL zaprasza na XXV Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” poświęcone w tegorocznej, jubileuszowej edycji tematowi Filozofia o Bogu, które odbędzie się 14 grudnia (czwartek) 2023 r. w formie zdalnej na platformie Teams, dostępnej bezpośrednio pod tym linkiem lub na stronie internetowej Wydziału Filozofii KUL www.filozofia.kul.pl.

Do podjęcia tematyki Boga, z pozoru mało filozoficznej, organizatorów skłoniła debata w czasie zeszłorocznego sympozjum, które dotyczyło problemu naturalizmu we współczesnej filozofii i kulturze. Jednym z kluczowych przejawów naturalizmu jest materialistyczna wizja świata i człowieka, gdzie z racji poznawczo-teoretycznych wyklucza się możliwość realnego istnienia jakiegokolwiek wymiaru transcendentnego rzeczywistości, nie wyłączając samego Boga.

W konsekwencji w dyskursie filozoficznym i kulturowym sukcesywnie dochodzi do zanikania pozytywnego odniesienia do idei Boga i jej kulturotwórczej roli, zaś popularność zyskują ujęcia negatywne, nie tylko podważające istnienie Boga, ale także podkreślające negatywny wpływ tej idei na życie indywidualne i społeczne. Właściwie jedynym polem pozytywnej refleksji nad problemem Boga pozostaje religia, a w jej ramach teologia, które w obliczu współczesnej negacji Boga doznają swoistego kulturowego wyobcowania.

Z perspektywy dziejów filozofii i kultury zachodniej jest to sytuacja wyjątkowa. W minionych epokach niemal wszyscy wybitni filozofowie mieli jasność co do znaczenia idei Bytu Absolutnego i przestrzegali przed relatywizmem, będącym skutkiem jej negacji. Mając na uwadze obecną sytuację kulturową, wydaje się, że podejmowanie tematyki Boga nie jest powrotem do przeszłości, lecz powinnością filozofów nie tylko wobec współczesnej kultury, ale także wobec samej filozofii, która wyjałowiona z doniosłych problemów straci swoją rację bytu.

Do grona prelegentów zaproszono znakomitych filozofów z wielu znaczących polskich ośrodków akademickich, dzięki czemu można być pewnym, że sympozjum będzie miało interesujący przebieg.


Organizatorzy:

 • Katedra Metafizyki KUL
 • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino)

Plakat wydarzenia


HARMONOGRAM:


14 grudnia (czwartek2023

Platforma Teams: https://bit.ly/metafizyka_2023

 • 10.00 – 10.15 Otwarcie – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Problem Boga w dziejach filozofii

prowadzenie: dr hab. Wojciech Daszkiewicz, prof. KUL

 • 10.15 – 10.45 Myśl grecka o Bogu – dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
 • 10.45 – 11.15 Fides quaerens intellectum: Filozofia Boga św. Tomasza z Akwinu – prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)
 • 11.15 – 11.30 Dyskusja
 • 11.30 – 12.00 Zło w perspektywie „Teodycei” Leibniza – dr hab. Bogusław Paź, prof. UWr
 • 12.00 – 12.30 Współczesna krytyka idei Boga – ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
 • 12.30 – 12.45 Dyskusja
 • 12.45 – 13.00 Ogłoszenie nagród za prace dyplomowe
 • 13.00 – 14.00 Przerwa na obiad

Bóg filozofów versus Bóg Objawienia

prowadzenie: dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

 • 14.00 – 14.30 Możliwość racjonalnego poznania Boga – ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (KUL)
 • 14.30 – 15.00 Podmiotowe uwarunkowania wiary w Boga – ks. prof. dr hab. Andrzej Jastrzębski (Saint Paul University, Ottawa, Kanada)
 • 15.00 – 15.30 Jaki naprawdę jest Bóg? – ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
 • 15.30 – 16.00 Dyskusja
 • 16.00 – 16.30 Przerwa na kawę

III. Bóg a człowiek

prowadzenie: dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL

 • 16.30 – 17.00 Bóg a los człowieka – prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM)
 • 17.30 – 18.00 Antropologiczne konsekwencje negacji Boga – ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UP JPII
 • 18.00 – 18.30 Człowiek ikoną Boga – bp prof. dr hab. Ignacy Dec (PWT, Wrocław)
 • 18.30 – 18.45 Dyskusja
 • 18.45 Zakończenie – ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL

Miejsce: online – Teams
Data: 14 grudnia br., godz. 10.00–14.00

Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy