Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #11: Demokraci i republikanie

W tym roku wybory prezydenckie w USA. Dawno nie było tak barwnych. Na tym etapie demokraci i republikanie wybierają swoich kandydatów. Dzisiaj pomożemy im ustalić liczebność klubów. Zachęcamy do porannej gimnastyki umysłowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­camy Was do nadsyła­nia zagadek log­icznych oraz zaob­ser­wowanych „wpadek” log­icznych (również naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Demokraci i republikanie*

Każdy członek pewnego klubu był repub­lika­ninem bądź demokratą. Pewnego dnia jeden z demokratów postanow­ił zostać repub­lika­ninem, a gdy to nastąpiło, licz­ba repub­likanów stała się rów­na licz­bie demo­kratów. W kil­ka tygod­ni później ów nowy repub­likanin postanow­ił znów zostać demokratą a więc wszys­tko wró­ciło do pier­wot­nego stanu. Na­stępnie inny repub­likanin postanow­ił zostać demokratą i w tym momen­cie licz­ba demokratów stała się dwukrot­noś­cią licz­by repub­likanów.

Pytanie: Ilu członków miał ten klub?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jaki sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­staw­ie książ­ki Ray­mon­da Smullyana: Dama czy tygrys, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Książ­ka i Wiedza 1995.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Klub miał 12 członków. Zagad­kę moż­na rozpisać na układy rów­nań z dwoma niewiadomy­mi: x‑1=y+1 i x+1=2(y‑1). Resz­ta zada­nia to pod­sta­wowa matem­aty­ka.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy