Pożegnania

Zmarł Prof. Mieczysław Gogacz

13 września 2022 roku w wieku 95 lat zmarł wybitny filozof, teolog, historyk filozofii i mistyki, wieloletni profesor ATK i UKSW Prof. Mieczysław Gogacz.

Mieczysław Gogacz urodził się 17 listopada 1926 r. w Nadrożu koło Rypina. Ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie również się doktoryzował (promotorem był Stefan Swieżawski) i habilitował na podstawie rozpraw wydanych pod wspólnym tytułem Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy.

W 1966 r. przeniósł się na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego (1982). Został tam kierownikiem Katedry Historii Filozofii. Prowadził też zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Medycznej w Warszawie i w Wojskowej Akademii Technicznej.

Prof. Gogacz zajmował się filozofią średniowieczną, szczególnie zaś myślą Tomasza z Akwinu. Opublikował 37 książek i prawie 1000 artykułów. Ważniejsze z nich to: Filozofia bytu w „Beniamin major” Ryszarda ze św. Wiktora, Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy, Istnieć i poznawać, Obrona intelektu, Ważniejsze zagadnienia
metafizyki, Wokół problemu osoby, Błędy brata Ryszarda, Szkice o kulturze, Elementarz metafizyki, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Platonizm i arystotelizm (Dwie drogi do metafizyki), Etyka i medycyna.


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 21 września 2022 r. o godzinie 11:00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Wolski przy ul. Wolskiej 180/182 do grobu rodzinnego.


Źródła biogramu:

UKSW

Encyklopedia Filozofii Polskiej

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Moje pierwsze spotkanie z Profesorem było w 2011 na UKSW:

    MG: Pani wygląda na historyka filozofii;
    N.H.: Ale nie jestem nim Profesorze. Studiuję administrację na Uniwersytecie Gdańskim.
    M.G.: Administrację? Pani? Zbłądziła Pani… ;

    Profesor się nie mylił, od dwóch lat studiuje filozofię, i staram się więcej się nie gubić… 🙂

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy