Archive - 5 października 2021

Fragment z klasyka

Blaise Pascal: Rozrywka

Źró­dło: Bla­ise Pas­cal, Myśli, tłum. T. Żeleń­ski (Boy), War­sza­wa 1996, s. 95–97, 104–105, 107–108. 199. Stan czło­wie­ka: nie­sta­łość, nuda, niepokój...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy