Bakcyl filozofii

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #52. Suweren i umowa społeczna w filozofii Hobbesa

Thomas Hobbes twierdził, że suweren nie jest stroną umowy społecznej. Jest to jeden z tych wątków filozofii polityki Hobbesa, który źle się zestarzał i pozostaje wątpliwym, nawet jeśli Hobbesowską ideę suwerenności zastosujemy do ustroju demokratycznego. Jednak Hobbes utrzymywał także, że legitymacja suwerena pochodzi wyłącznie z umowy społecznej – to z kolei było w jego myśli elementem nowoczesnym.

 


Adrian Kuźniar – dr hab., adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metaetyki (zwłaszcza teorii ekspresywistycznych) oraz wybranych problemów filozofii nauki (głównie filozofii biologii), ontologii i epistemologii. Autor m.in. monografii Etyka analityczna a teoria ewolucji (CSZ Politechniki Warszawskiej, 2019), Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce (WN „Semper”, 2017) oraz Język i wartości (WN „Semper”, 2009).


Cykl objęliśmy patronatem medialnym.

 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować