Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #11

31 marca 1596 r. – w Turenii urodził się René Descartes (pol. Kartezjusz) – francuski filozof, matematyk i fizyk, uznawany za ojca filozofii nowożytnej. Twórca słynnego „Cogito ergo sum”, nowożytnej odmiany sceptycyzmu (zwanego kartezjańskim lub metodycznym) oraz nowożytnej odmiany dualizmu psychofizycznego, czyli poglądu, że umysł i ciało są radykalnie odmiennymi rzeczami. Jako uczony o wielu zainteresowaniach miał swój wkład także w dziedzinę optyki, opisując w swojej Dioptryce zjawisko refrakcji światła.

Całe kalendarium za okres: marzec–kwiecień dostępne jest w nr 1 (7) „Filozofuj!”, który można pobrać > tutaj.


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować