Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #159

14 lutego 2003 r. – miało miejsce uśpienie owcy Dolly, pierwszego sklonowanego (w 1996 r. w Instytucie Roślin w Szkocji) ssaka. Eksperymentom z udziałem Dolly towarzyszyła dyskusja na temat ewentualnego klonowania w przyszłości ludzi, wiążąca się z zagadnieniem normatywnego statusu zarodka, dopuszczalności aseksualnej reprodukcji człowieka, prawa człowieka do modyfikowania naturalnych procesów oraz niebezpieczeństwa „genetycznego planowania” przyszłego potomstwa.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy