Filozofia języka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #166

Barthes
26 marca 1980 r. – w Paryżu zmarł Roland Barthes, francuski filozof i krytyk literacki, semiotyk, estetyk. Jego pisma semiotyczne stanowiły jedne z pierwszych ogólniejszych zastosowań strukturalizmu, czyli koncepcji zakładającej, że zjawiska związane z ludzką egzystencją dają się zrozumieć jedynie za pośrednictwem ich wzajemnych powiązań, tworzących pewną strukturę. Barthes wiele swych badań poświęcił pojęciu mitu, który jego zdaniem pozostał nieredukowalną cząstką współczesnych społeczeństw.

Całe kalendarium za okres: luty–marzec dostępne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wójcik, Patryk Kruk

Ilustracja: en.wikipedia.org/

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RB to jest przede wszystkim historia i teoria literatury, niestety postmodernizm, takież zainteresowania i analizy. To jest ślepa uliczka i koniec normalnej, nowoczesnej (!) literatury, pisania oraz twórczości. Amen!
    RIP współczesnemu pisarstwu, mimo iż jest nagradzane nagrodami Nobla/jobla, spod spod znaku OT… Zgroza! i potężna nuda, wypociny i dziwactwa…

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy