Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #179

Początek lipca 1675 r. – Baruch Spinoza zakończył pracę nad tekstem swojego głównego dzieła, Etyki w porządku geometrycznym dowiedzionej, i po piętnastu latach pracy nad książką postanowił ją opublikować. Niestety ze względów politycznych do druku doszło dopiero w 1677 r., już po śmierci filozofa. Dzieło stanowi syntezę myśli po pierwsze ontologicznej, wyrażającej poglądy naturalistyczne i monistyczne, w której Bóg nie jest transcendentnym Stwórcą, ale jest samą naturą (Deus sive natura), po drugie antropologicznej i po trzecie etycznej (deterministyczna etyka oparta na afektach). (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy