Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #179

Początek lipca 1675 r. – Baruch Spinoza zakończył pracę nad tekstem swojego głównego dzieła, Etyki w porządku geometrycznym dowiedzionej, i po piętnastu latach pracy nad książką postanowił ją opublikować. Niestety ze względów politycznych do druku doszło dopiero w 1677 r., już po śmierci filozofa. Dzieło stanowi syntezę myśli po pierwsze ontologicznej, wyrażającej poglądy naturalistyczne i monistyczne, w której Bóg nie jest transcendentnym Stwórcą, ale jest samą naturą (Deus sive natura), po drugie antropologicznej i po trzecie etycznej (deterministyczna etyka oparta na afektach). (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy