Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #179

Początek lipca 1675 r. – Baruch Spinoza zakończył pracę nad tekstem swojego głównego dzieła, Etyki w porządku geometrycznym dowiedzionej, i po piętnastu latach pracy nad książką postanowił ją opublikować. Niestety ze względów politycznych do druku doszło dopiero w 1677 r., już po śmierci filozofa. Dzieło stanowi syntezę myśli po pierwsze ontologicznej, wyrażającej poglądy naturalistyczne i monistyczne, w której Bóg nie jest transcendentnym Stwórcą, ale jest samą naturą (Deus sive natura), po drugie antropologicznej i po trzecie etycznej (deterministyczna etyka oparta na afektach). (M.R-S.)

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 3 (27)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy