Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #224

Bierdiajew
19 marca 1874 r. – w Obuchowie k. Kijowa urodził się i 23 marca 1948 r. w Clamart k. Paryża zmarł Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew – rosyjski filozof religijny, przedstawiciel chrześcijańskiego egzystencjalizmu i personalizmu. Sparafrazował kartezjańskie „Myślę, więc jestem” w „Cierpię, więc jestem”. Zajmował go problem zła i absurd nienawiści świata do dobra; mękę Chrystusa interpretował jako wejście Boga w najgłębszą warstwę człowieczeństwa, co pozwoliło mu sparafrazować kartezjańską figurę.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: marzec–kwiecień dostęp­ne jest w nr 1 (13)/2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak,

Ilus­trac­ja: Mal­wina Adaszek

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Rosyjs­ka muzy­ka poważ­na tak, lit­er­atu­ra, wiara, sztu­ka, reli­gia, praw­ie wszys­tko tak; jed­nak filo­zofia nie…

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy