Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #28

19 czerwca 1623 r. – w Clermont-Ferrand urodził się Blaise Pascal – francuski fizyk, matematyk i filozof. Współtwórca teorii prawdopodobieństwa, wynalazca strzykawki i prasy hydraulicznej. W filozofii uważany za jednego z prekursorów egzystencjalizmu. Twórca słynnego zakładu Pascala – odwołującego się do praktyki argumentu za istnieniem Boga. Jako obrońca jansenizmu stworzył dzieło Prowincjałki, stanowiące krytykę oficjalnej metody Kościoła katolickiego – kazuistyki, stosowanej szczególnie przez jezuitów. Jego zdaniem kazuistyka była przykładem na usprawiedliwianie niemoralnych czynów przy pomocy skomplikowanych wywodów.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (8) „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na pobrać > tutaj.

Opra­co­wa­li: Karo­li­na Mier­czak i Jacek Jaroc­ki


Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy two­rze­niu kalen­da­rium, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy