Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #29

5 lipca 1687 r. – Isaac Newton opublikował swoje główne dzieło – Matematyczne zasady filozofii przyrody. Zawarł w nim trzy prawa ruchu, znane obecnie jako trzy prawa dynamiki Newtona, a także bronił tezy, że za spadanie ciał na ziemię oraz za ruchy planet wokół Słońca odpowiada ta sama siła – grawitacja. Przez długie wieki sądzono, iż w świecie podksiężycowym i nadksiężycowym działają odmienne przyczyny i rządzą odmienne prawa.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: lipiec–sierpień dostęp­ne jest w nr 3 (9) „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na pobrać > tutaj.

Opra­co­wa­li: Karo­li­na Mier­czak i Joan­na Luc


Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy two­rze­niu kalen­da­rium, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy