Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #403

25 października 1946 r. – w Cambridge miało miejsce pamiętne spotkanie Klubu Nauk Moralnych, w którym udział wzięli m.in. Ludwig Wittgenstein i Karl Popper. Doszło między nimi do gorącego sporu na temat realności bądź pozorności problemów filozoficznych (za pierwszą optował Popper, a za drugą Wittgenstein). Jak donoszą relacje z owego wydarzenia, Wittgenstein użył w tej utarczce nie tylko argumentów słownych, ale też stojącego w pobliżu pogrzebacza. Powstała na ten temat książka, napisana przez D. Edmondsa i J. Eidinowa Pogrzebacz Wittgensteina, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2002).

Całe kalendarium za okres: wrzesień–październik dostępne jest w nr 4 (16) / 2017 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj

Opracowanie: Karolina Mierczak, Paweł Pijas

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy