Aktualności Konferencje

Konferencja Politics of Justice: Text, image and practice (Polityka sprawiedliwości: tekst, obraz i praktyka)

W dniach 27-30 września w Warszawie odbędzie się konferencja nt. obszaru wspólnego zagadnień sprawiedliwości i sytuacji kryzysowych. Jednym z jej celów jest analiza dorobku Waltera Benjamina w zakresie koncepcji sprawiedliwości (która znalazła odzwierciedlenie w jego rozważaniach na tematy takie jak prawo, przemoc i mity) a także istotności tej koncepcji dla współczesnych wyzwań. Organizatorami są Uniwersytet SWPS oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Przyjmowane są zgłoszenia wszelkich próby systematycznej analizy Benjaminowskiego rozumienia idei sprawiedliwości, uwzględniając jego myśl na temat takich kluczowych kategorii, jak: kryzys, formy krytyki, prawo, przemoc, mit, wina i dług, życie, dialektyka, utopia, mesjanizm, suwerenność, stan wyjątkowy, rewolucja, ubóstwo, aura, ślad, nazwa, alegoria, obraz, medium, konstelacja, tłumaczenie, montaż, gest, ciało, przestrzeń, czas, historia, pamięć, doświadczenie, narracja, cytat i tak dalej. Uczestnicy zaproszeni są również do zajęcia się obiecującymi zderzeniami koncepcji sprawiedliwości Benjamina z teoriami innych myślicieli, a także do przyjrzenia się potencjalnym zastosowaniom myśli Benjamina w różnych dziedzinach humanistyki (w działalności politycznej i artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem uwagę na trzy kluczowe wymiary: tekstowość, wizualność i praktykę).

Zadaniem konferencji jest stworzyć przestrzeń do owocnej dyskusji pomiędzy rozumieniem sprawiedliwości Benjamina z innymi podejściami teoretycznymi, a także pogłębionej analizy tego, w jaki sposób jego spostrzeżenia i metody mogą funkcjonować poza obrębem jego twórczości w odpowiedzi na współczesne kryzysy.


Wstęp wolny. Zarejestrować można się > tutaj.
Program konferencji dostępny > tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy