Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Ku finałowi 33. Olimpiady Filozoficznej

Za nami zmienione nieco w formie ze względu na sytuację epidemiczną zawody okręgowe 33. Olimpiady Filozoficznej. Przed nami zaś finał. Wiemy, kto się w nim znajdzie. Gratulujemy 152 wspaniałym! Poznajcie ich listę i ranking regionów. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Przypomnijmy, że zawody okręgowe zakończyły się na początku marca 2021 r. (w większości w formie online i w różnych okręgach w różnych terminach ze względu na warunki epidemiczne). Miały charakter egzaminu składającego się z dwóch części odbywajacych się w różnym czasie:

 1. Pierwsza część była egzaminem pisemnym polegającym na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń miał 150 min. Za tę część uczestnik mógł uzyskać max. 50 pkt.
 2. Druga część była egzaminem ustnym. Za tę część uczestnik mógł uzyskać max. 50 pkt.

Najlepsze prace na poziomie okręgowym otwierają ich autorom drogę do finału. Oprócz rekomendacji do zawodów ogólnokrajowych Komitety Okręgowe OF organizują nagrody rzeczowe (redakcja „Filozofuj!”, jak co roku, ufundowała jedną prenumeratę roczną).


Zob. wywiady z Mirą Zyśko, Karoliną Bassą, Olgą ŻyminowskąDawidem Górasem – zwycięzcami poprzednich edycji OF.


Przypominamy, że kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.

Poniżej pełna lista 152 osób, które zostały zakwalifikowane do finału 33. OF. Najwięcej finalistów pochodzi jak zwykle z okręgu warszawskiego – 46 (aż 30% wszystkich finalistów), drugie miejsce zajął okręg gdański – 14 finalistów, podium uzupełnia okręg krakowski – 11 finalistów. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Oto pełny ranking KO:

 1. warszawski – 46
 2. gdański – 14
 3. krakowski – 11
 4. katowicki – 10
 5. kujawsko-pomorski – 9
 6. dolnośląski — 8
 7. bielsko-bialski, szczeciński, skierniewicki – po 7
 8. opolski – 6
 9. częstochowski, lubelski, zielonogórski, dolnośląski – po 4
 10. łódzki, poznański, rzeszowski – po 3
 11. siedlecki – 2
 12. olsztyński, kielecki, białostocki, radomski – po 1

A poniżej wykaz finalistów w pliku do pobrania.

 


Lista finalistów w formacie w PDF.


Finał OF odbędzie się 17 kwietnia. Będziemy Wam kibicować.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy