Edukacja filozoficzna Olimpiada Filozoficzna Wywiady

Wywiad z Olgą Żyminkowską, zwyciężczynią 30. edycji Olimpiady Filozoficznej

Olga Zyminkowska OF
„Myślę, że zainteresowanie filozofią jest konieczną konsekwencją pewnego typu wrażliwości poznawczej, której istotą jest ciągłe subiektywne poczucie nieoczywistości i wątpienia” – taką refleksją podzieliła się z nami w wywiadzie Olga Żyminkowska, zwyciężczyni 30. edycji Olimpiady Filozoficznej, uczennica klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Czy miałaś zajęcia z filozofii w szkole?

W mojej szkole od kilku lat prowadzone są zajęcia dla uczniów zainteresowanych filozofią.

Czy pierwszy raz brałaś udział w Olimpiadzie Filozoficznej?

Owszem, choć już wcześniej miałam okazję wykorzystać swoją wiedzę filozoficzną w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Jak oceniasz organizację OF?

Myślę, że w tej olimpiadzie nacisk organizatorów położony był na dużą samodzielność uczniów.

Jak się przygotowywałaś do OF?

Moje przygotowanie do uczestnictwa w OF nie może być rozpatrywane w konkretnych ramach czasowych, gdyż zainteresowanie filozofią zaczęło się u mnie znacznie wcześniej, jeszcze przed przystąpieniem do olimpiady. Sam program OF wymagał jednak ode mnie opracowania konkretnych zagadnień związanych z historią filozofii, logiką, etyką, epistemologią, estetyką, filozofią społeczną, ontologią etc.

Czy lektura magazynu „Filozofuj!” była w tym pomocna?

Tak, pismo „Filozofuj!” było mi pomocne ze względu na rozmaitość tematów przewodnich poszczególnych numerów. Cenię sobie wielostronność ujęcia problemów przez filozofów publikujących w tym magazynie.

Jaki był temat Twojego eseju i skąd taki wybór?

Wśród licznych olimpijskich tematów najciekawszy wydał mi się problem filozofii sztuki współczesnej. Brzmiał on: „Jaką rolę pełni w sztuce współczesnej pojęcie gustu?”. Samo pytanie sugeruje już szeroki horyzont problemowy związany prima facie jedynie z dziedziną estetyki. W mojej pracy starałam się jednak zaznaczyć związki gustu estetycznego z zagadnieniami epistemologicznymi, przez co sam problem – w moim odczuciu – zyskał fundamentalną wagę egzystencjalną.

Czy spotkałaś się z opinią, że filozofowanie to marnowanie czasu? Co sądzisz o takim podejściu?

Wyczuwa się w tym poglądzie zarzut bierności i pasywności filozofii, pomijając istotną kwestię, że każdy wybór egzystencjalny jest wyrazem jakiegoś filozoficznego credo. Rzecz w tym, żeby je sobie uświadomić.

Skąd Twoje zainteresowanie filozofią?

Myślę, że zainteresowanie filozofią jest konieczną konsekwencją pewnego typu wrażliwości poznawczej, której istotą jest ciągłe subiektywne poczucie nieoczywistości i wątpienia.

Po raz trzeci z rzędu na najwyższym stopniu podium OF stanęła płeć piękna. Czy uważasz że to przypadek, czy filozofią interesuje się coraz więcej kobiet?

Uważam, że płeć laureatów jest na tyle nieistotna, że nie wymaga komentarza.

Czy masz ulubionego filozofa lub nurt filozoficzny? Jeśli tak, to który i dlaczego?

Cenię sobie pewien styl filozofowania, który mogę scharakteryzować jako ostrożny w wyciąganiu ogólnie obowiązujących wniosków, świadomy przyjmowanych przesłanek i aksjomatów oraz dekonstruujący rzekomo oczywiste prawdy. Myślę, że w ten styl wpisuje się kilku znanych mi myślicieli, m.in.: Kartezjusz, Hume, Kant, Kierkegaard i Nietzsche.

Czy będziesz studiować filozofię?

Oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.

Czy Twoim zdaniem filozofia jest potrzebna w życiu? Dlaczego?

Filozofowanie wpisuje się w ludzką egzystencję, co więcej – jest z nią tożsame. Dlatego jest to pytanie retoryczne.

Od kiedy czytasz „Filozofuj!” i czy śledzisz aktualności na portalu filozofuj.eu? Masz jakieś refleksje na ten temat? Wskazówki?

Filozofuj!” prenumeruję i czytam od dwóch lat, natomiast aktualności na portalu śledzę sporadycznie. Moim zdaniem mocną stroną tego pisma jest możliwość kontaktu ze współczesną myślą filozoficzną, reprezentowaną przez naukowców z różnych uniwersytetów w kraju i za granicą. Według mnie ciekawą inicjatywą mogłyby być publikacje laureatów olimpiady i młodych adeptów filozofii, które wzbogacałyby dyskusję nad problemami poruszanymi w tym czasopiśmie.

Jak byś mogła zachęcić innych do filozofowania?

Filozofowanie jest chyba naturalną dyspozycją umysłu, którą można zatracić przez zbyt szybkie zadowalanie się odpowiedziami na wszystkie pytania. Nie wiem więc, jak można zachęcić do takiego stylu egzystencji, który wiąże się z poczuciem nieoczywistości, wątpienia, często nawet zagubienia. Możliwe, że najlepiej traktować filozofowanie jako Kantowski obowiązek, prowadzący do świadomego życia.

Czy lektura „Filozofuj!” mogłaby w tym pomóc?

Droga (można powiedzieć za Heideggerem – polna), która otwiera się wraz z narastającymi pytaniami jest fascynującą przygodą intelektualną w poszukiwaniu Prześwitu. Czasopismo „Filozofuj!” daje możliwość konfrontacji z wieloma jednostkowymi punktami widzenia, co tę drogę dodatkowo intensyfikuje i przyczynia się do spełnionego i satysfakcjonującego życia.

Czym interesujesz się  poza filozofią?

Wszystkie moje zainteresowania są istotowo tożsame z filozofią w rozumieniu maksymalistycznym, ponieważ ekscytacja i zaciekawienie różnorodnością odbioru rzeczywistości (w moim przypadku będzie to upodobanie malarstwa, tańca i teatru) jest uprawianiem filozofii sensu largo. Balet towarzyszył mi przez kilka lat, będąc w szkole baletowej. W związku z tym taniec jest mi szczególnie bliski jako forma artystycznego przekazu i widzenia świata. Jest to żywa materia występująca jako twórca i tworzywo.

 

Wywiad przeprowadziła: Dorota Monkiewicz-Cybulska

Zdjęcia: Anna Żyminkowska


Na temat uroczystości zakończenia 30. edycji Olimpiady Filozoficznej zob. tutaj.
Zob. wywiady z Mirą Zyśko oraz Karoliną Bassą – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy