Aktualności Etyka Filozofia w szkole Przegląd prasy

Podstawa programowa z filozofii i etyki dla szkół ponadpodstawowych podpisana

Filozofia może być przedmiotem obowiązkowym w szkole ponadpodstawowej już od 1 września 2019 roku – stanowi podpisane przedwczoraj przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie. O tym, czy w danej szkole nauczanie filozofii będzie obowiązkowe, zadecyduje jednak jej dyrektor. Dla nauczycieli przygotowaliśmy podstawy programowe z filozofii i etyki w formie przyjaznych dla oka i wygodnych do druku PDFów.

We wtorek 30 stycznia 2018 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, na mocy którego do oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzona filozofia. Czy jest to kamień milowy na drodze do edukacji filozoficznej w szkole, czy też tylko kamyczek, którego nikt nie dostrzeże? To się dopiero okaże.

Jak na mocy nowych przepisów wyglądać będzie nauczanie filozofii i etyki w szkołach ponadpodstawowych?

O wprowadzeniu lekcji filozofii w wymiarze 1 godz. tygodniowo w I klasie będzie decydował dyrektor szkoły. Dokona on wyboru spośród trzech przedmiotów. Oprócz filozofii będą to plastyka i muzyka. Jeden z tych przedmiotów będzie więc na mocy decyzji dyrektora przedmiotem obowiązkowym w danej szkole. Każdy, kto uważa, że w jego szkole bądź szkole jego dzieci powinna być filozofia, ma niepowtarzalną okazję, by w tej sprawie nie siedzieć cicho. 🙂

Założenia i treści nauczania filozofii zostały zawarte w podstawie programowej, którą można pobrać > tutaj. A propos treści – do dyspozycji macie nasz portal, na którym znajdziecie mnóstwo dobrego materiału do wykorzystania w dydaktyce, z numerami magazynu „Filozofuj!” na czele.

Bardziej zawikłana jest sytuacja etyki. Kwestia jej nauczania w szkole została bardzo niefortunnie powiązana z nauczaniem religii. Oba przedmioty są nieobowiązkowe i organizowane w szkołach na życzenie rodziców bądź pełnoletnich uczniów. Od 1 września 2014 r. obowiązuje zasada wyrażania tego życzenia w formie oświadczenia pisemnego. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Z uczestnictwa w zajęciach z tych przedmiotów można zrezygnować na każdym etapie edukacji, również podczas roku szkolnego. Tygodniowy wymiar godzin lekcji etyki ustala dyrektor szkoły. Ocena z religii i/lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, obie liczą się do średniej, ale nie mają wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

Założenia i treści nauczania etyki na poziomie ponadpodstawowym zostały zawarte w podstawie programowej, którą można pobrać > tutaj.

Nowa podstawa będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

  1. 4‑letniego liceum ogólnokształcącego;
  2. 5‑letniego technikum;
  3. 2‑letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Jak wygląda edukacja filozoficzna w szkole podstawowej?

Przypomnijmy, że na tym etapie kształcenia uczeń może liznąć edukacji filozoficznej w formie lekcji etyki. Zasady organizacji tych lekcji są takie same, jak w szkołach ponadpodstawowych. Podstawa programowa weszła zaś na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Wydzielona podstawa programowa nauczania etyki wraz z komentarzem i zaleceniami dla nauczycieli jest > tutaj.

Zachęcamy do lektury wywiadu z dr. Jackiem Frydrychem, przewodniczącym zespołu MEN ds. przygotowania podstawy programowej z filozofii i etyki.

Przygotowaliśmy dla Was stronę, gdzie zapisywać będziemy akty prawne dotyczące edukacji filozoficznej.


Podstawa programowa z filozofii (szkoła średnia) Podstawa programowa z etyki (szkoła średnia) Podstawa programowa z etyki (szkoła podstawowa)

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy