Newsy

Profesor Cezary Cieśliński laureatem Nagrody FNP 2021

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) to wyróżnienie dla wybitnych uczonych pracujących w Polsce, których osiągnięcia naukowe wnoszą istotny wkład w postęp cywilizacyjny i otwierają nowatorskie perspektywy badawcze, zarówno w sensie teoretyczno-poznawczym, jak i pod kątem ich praktycznych implementacji. W tym roku w obszarze nauk humanistycznych i społecznych nagrodę otrzymał filozof, prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy.

Fundacja, będąca największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki, działa od 1991 roku i wspiera innowacyjne działania polskich badaczy. Jedną z form wsparcia jest przyznawanie omawianej nagrody ‒ mogą ją otrzymać przedstawiciele nauki wytypowani przez innych uczonych, zaproszonych do tego imiennie przez Radę Fundacji. Potem nominacje rozpatrywane są pod kątem jakości, oryginalności i wagi osiągnięć naukowych kandydata.

Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizyczne i inżynierskich, nauk humanistycznych i społecznych. W tej ostatniej kategorii wśród zwycięzców z lat ubiegłych można wymienić między innymi historyków, psychologów, socjologów, językoznawców i właśnie filozofów. Laureatami nagrody FNP za osiągnięcia filozoficzne byli m.in. prof. Jan Woleński (za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii) i prof. Andrzej Wiśniewski (za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań).

Prof. Cieśliński, tegoroczny Laureat FNP, jest autorem monografii dotyczącej deflacjonistycznej teorii prawdy pt. The Epistemic Lightness of Truth, docenionej nagrodami Wydziału I PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego w dziedzinie filozofii oraz  im. Jana Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. W sporach o naturę prawdy deflacjoniści, wychodzący od kryterium prawdy Alfreda Tarskiego i stający w obliczu mnogości istniejących koncepcji prawdy (klasycznych, koherencyjnych, pragmatycznych, itp.), dążą do pokazania, że wspomniane wizje nie różnią się niczym istotnym. Starają się usuwać elementy nadmiarowe (jedynie uzupełniające) z konkurencyjnych koncepcji, aż do sprowadzenia ich do tego, co odpowiadałoby samemu kryterium Tarskiego. Posługując się w swoich pracach narzędziami logicznymi i matematycznymi, prof. Cieśliński wniósł znaczny wkład w rozwój deflacjonizmu.

Więcej o osiągnięciach prof. Cieślińskiego można przeczytać > tutaj.

Opracowanie: Mira Zyśko

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy