Newsy

Profesor Cezary Cieśliński laureatem Nagrody FNP 2021

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) to wyróżnienie dla wybitnych uczonych pracujących w Polsce, których osiągnięcia naukowe wnoszą istotny wkład w postęp cywilizacyjny i otwierają nowatorskie perspektywy badawcze, zarówno w sensie teoretyczno-poznawczym, jak i pod kątem ich praktycznych implementacji. W tym roku w obszarze nauk humanistycznych i społecznych nagrodę otrzymał filozof, prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy.

Fundacja, będąca największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki, działa od 1991 roku i wspiera innowacyjne działania polskich badaczy. Jedną z form wsparcia jest przyznawanie omawianej nagrody ‒ mogą ją otrzymać przedstawiciele nauki wytypowani przez innych uczonych, zaproszonych do tego imiennie przez Radę Fundacji. Potem nominacje rozpatrywane są pod kątem jakości, oryginalności i wagi osiągnięć naukowych kandydata.

Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizyczne i inżynierskich, nauk humanistycznych i społecznych. W tej ostatniej kategorii wśród zwycięzców z lat ubiegłych można wymienić między innymi historyków, psychologów, socjologów, językoznawców i właśnie filozofów. Laureatami nagrody FNP za osiągnięcia filozoficzne byli m.in. prof. Jan Woleński (za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii) i prof. Andrzej Wiśniewski (za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań).

Prof. Cieśliński, tegoroczny Laureat FNP, jest autorem monografii dotyczącej deflacjonistycznej teorii prawdy pt. The Epistemic Lightness of Truth, docenionej nagrodami Wydziału I PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego w dziedzinie filozofii oraz  im. Jana Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. W sporach o naturę prawdy deflacjoniści, wychodzący od kryterium prawdy Alfreda Tarskiego i stający w obliczu mnogości istniejących koncepcji prawdy (klasycznych, koherencyjnych, pragmatycznych, itp.), dążą do pokazania, że wspomniane wizje nie różnią się niczym istotnym. Starają się usuwać elementy nadmiarowe (jedynie uzupełniające) z konkurencyjnych koncepcji, aż do sprowadzenia ich do tego, co odpowiadałoby samemu kryterium Tarskiego. Posługując się w swoich pracach narzędziami logicznymi i matematycznymi, prof. Cieśliński wniósł znaczny wkład w rozwój deflacjonizmu.

Więcej o osiągnięciach prof. Cieślińskiego można przeczytać > tutaj.

Opracowanie: Mira Zyśko

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować