Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja ze spotkania „Gdańsku, filozofuj!”

Pierwszego dnia grudnia 2015 roku w Gdańsku można było uczestniczyć w nowym przedsięwzięciu filozoficznym. Tamtejszego wieczoru filozofia zeszła z uniwersyteckich katedr na ulicę i przybrała postać spotkania po pracy. Przy herbacie, kawie lub piwie, w kawiarni Alegoria, około czterdziestu zgromadzonych wzięło udział w dyskusji o demokracji, organizowanym przez redakcję pisma „Filozofuj!”.

Na początku ton spotkaniu nadawali trzej pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Romuald Piekarski, zwolennik nowoczesnego konserwatyzmu i krytyk demokracji, dr Artur Szutta, obrońca inteligentnej demokracji, oraz prof. Wojciech Żełaniec, przedstawiający cząstkową analizę eidetyczną demokracji. W drugiej części spotkania głos uzyskali słuchacze zgromadzeni w kawiarni. Tak też w dwu i półgodzinnym spotkaniu, w miłej atmosferze, choć niepozbawionej bardziej szorstkich momentów i intelektualnych spięć, można było posłuchać relacji o tym, jakie są rodzaje równości ludzi, prognoz co do dalszego istnienia demokracji lub możliwości zastąpienia jej przez inne formy ustrojów, poglądów na temat roli mediów i informacji w demokracji oraz opinii na temat form niewolnictwa we współczesnej demokracji. Po części bardziej oficjalnej chętni mogli zostać dłużej i porozmawiać bardziej osobiście i mniej formalnie bądź ze specjalistami bądź między sobą. Z tej nie tak częstej, a ciekawej, możliwości przynajmniej niektórzy skorzystali.

W ten oto sposób można było pofilozofować albo zobaczyć jak filozofują inni – merytorycznie, ciekawie i sympatycznie. Następna okazja już w kolejnym miesiącu – tym razem będzie można posłuchać i porozmawiać o Bogu i religii. 

Relacja Łukasza Depińskiego


No Slide Found In Slider.

Fot. dr Aleksandra Szulc


Spotkanie zostało zorganizowane przez grupę Miłośników Mądrości, absolwentów „gdańskiej filozofii”, w składzie: Marta Broniewska, dr Aleksandra Szulc, Jarosław Dalke, Łukasz Depiński i pisząca te słowa. Wydarzenie odbyło się w kawiarni Alegoria w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 9. 

Paneliści zaprezentowali swoje stanowiska w kwestii „Dlaczego demokracja?” oraz przedyskutowali punkty sporne. Następnie głos został oddany słuchaczom spotkania. Każdy mógł zadać pytanie i włączyć się do dyskusji. Zaangażowanie publiczności było żywe. Nie brakowało ciekawych komentarzy i głębokich pytań sięgających istoty demokracji. Każdy z zaproszonych gości ustosunkowywał się do stawianych problemów, a zatem każde pytanie przeradzało się w krótką dysputę. Filozofowie rzadko zgadzali się w swoich przekonaniach. Choć wszyscy trzej wydają się być zwolennikami demokracji, zaznaczały się między nimi różnice w kwestiach szczegółowych. Dr hab. Romuald Piekarski zaprezentował się jako zwolennik konserwatyzmu, podkreślał zalety starożytnego republikanizmu i zwracał uwagę na oligarchizację współczesnych praktyk demokratycznych w Europie. Dr hab. Wojciech Żełaniec akcentował znaczenie dyskusji publicznej i forum wymiany myśli, bez których obywatel nie może należycie wyrobić sobie zdania w ważnych kwestiach społecznych i politycznych, a co za tym idzie, nie może podejmować decyzji w pełni świadomie. Dr Artur Szutta zaprezentował argumenty za i przeciw demokracji, stawiając słuchaczy przed trudnym pytaniem, czy pomimo wielu wad omawianego systemu, naprawdę byliby gotowi z niego zrezygnować, nawet otrzymując regularną gratyfikację finansową…

W dyskusji pojawiły się m.in. kwestie: historyczne korzenie współczesnych demokracji, zależność między ustrojem politycznym a religią wyznawaną przez dane społeczeństwo, kondycja demokracji w dobie mediów społecznościowych oraz możliwość współtworzenia demokratycznej rzeczywistości z grupami negującymi wartości stojące u podstaw omawianego systemu. Podjętych zostało wiele tematów, choć pewnie jeszcze więcej pozostało tylko poruszonych, ale głębiej nieomówionych. Z pewnością była to doskonała okazja by przemyśleć filozoficznie rzeczywistość polityczną, która codziennie kształtuje nasze życie. 

Następne spotkanie z serii „Gdańsku, filozofuj!” wokół nr 6. „Filozofuj!” pt. „Bóg i religia” planowane jest na drugą połowę stycznia. Mam nadzieję, że znów będzie sposobność do wymiany poglądów, ścierania się sprzecznych przekonań i poszukiwania punktów wspólnych, na bazie których można budować porozumienie. Liczę, że tak jak pisał o greckiej demokracji Tukidydes, iż jest „szkołą wychowania Hellady”, tak nasze spotkania staną się szkołą wychowania Gdańska, a szerzej spotkania Klubów „Filozofuj!” w całej Polsce – szkołą wychowania całego społeczeństwa – tak, iż nauczymy się ze sobą rozmawiać, różniąc się w swoich poglądach i to nawet fundamentalnie. Potrzebne nam filozoficzne przebudzenie, ale też głęboki szacunek do drugiego człowieka bez różnicy na to, w co wierzy i jakie przekonania żywi. Tylko we wspólnej szczerej wymianie myśli znajdziemy rozwiązania problemów, które stawia przed nami „dziś” i „jutro”. Głęboko wierzę w to, że „Gdańsku, filozofuj!” przestrzeń do takiej dyskusji stworzy.

Relacja Celiny Głogowskiej


Zob. też wywiad z Celiną Głogowską w „Gazecie Wyborczej”.


Spotkanie było ciekawe, inspirujące, choć – w mojej opinii – mogło bardziej „iskrzyć” między debatującymi. Iskrzyło, jeżeli weźmie się pod uwagę salę – Cafe Alegoria była pełna po brzegi! Ze strony uczestników przybyłych na spotkanie padały nieraz mocno odmienne tezy i pytania, niektóre świetne, co ożywiało dyskusję. Gratuluję Organizatorce, pomysłu i wykonania, a wypowiadającym się interesujących myśli! Gdańsku, filozofuj!

Dr Marek Pepliński @ Facebook


Podczas spotkania można było kupić egz. „Filozofuj!” w promocyjnej cenie. Wiele osób skorzystało. 😉


Uwaga film tylko dla tych, którzy nie są podatni na chorobę morską! 😉


Zob. relacje ze spotkań Klubów „Filozofuj!”

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy