Aktualności Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego Nagrody i wyróżnienia Ogłoszenia

Wydawanie książek filozoficznych dziś – panel dyskusyjny podczas Gali wręczenia Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego

Podczas Gali wręczenia Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej 2022 roku, która odbędzie się 16 listopada, w Światowy Dzień Filozofii, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbędzie się fascynujący panel dyskusyjny. Wybitni profesorowie podzielą się swoimi refleksjami na temat wydawania książek filozoficznych, oferując spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość publikacji w tej dziedzinie.

Zapoznajcie się z tytułami i krótkimi wprowadzeniami do wystąpień:


prof. Adam Grobler Nieczyste gry językowe

Wystąpienie będzie dotyczyło błędów językowych w filozoficznej polszczyźnie.


Prof. Paweł Łuków – Książka filozoficzna – osobliwość z przeszłości?

W wystąpieniu zajmę się kwestią odchodzenia we współczesnej twórczości filozoficznej od pisania książek na rzecz publikacji artykułów. Wskażę prawdopodobne przyczyny tego stanu rzeczy i ocenię tę sytuację.


prof. Teresa Pękala – O wadze i powadze publikacji filozoficznych – retoryka i pragmatyka

O co pytamy, kiedy pytamy o znaczenie publikacji filozoficznych w naszych czasach? Wypowiedź będzie skoncentrowana wokół treści i warstwy retorycznej tego pytania i próbie identyfikacji podmiotu pytającego. W drugiej części odniosę się do kontekstu, w jakim środowisko filozoficzne artykułuje problemy dotyczące publikacji wyników swoich badań. 


Prof. Monika Walczak – Po co pisać filozoficzne książki?

W dyskusji nad sensem pisania książek filozoficznych dobrze wyraźnie zapytać, o czym dyskutujemy: czy o doraźnej sensowności pisania książek filozoficznych w aktualnych warunkach administracyjno-prawnych profilujących pracę profesjonalnego filozofa zatrudnionego na uczelni, czy o sensowności pisania książek filozoficznych jako podstawowego sposobu uprawiania filozofii. W pierwszym przypadku dyskusja sprowadza się do pytania, jak się dopasować do wymagań stawianych aktualnie zawodowemu filozofowi, czy też jak zmienić system istniejących wymagań, tak, by pisanie książek filozoficznych było istotnie premiowane. W drugim przypadku chodzi o sensowność uprawiania filozofii jako działalności podejmowanej w sytuacji intelektualnego i kulturowego wypierania filozofii i odrzucania jako sposobu poznawania świata. To drugie pytanie wydaje się istotniejsze i jemu poświęcę zasadniczą uwagę.


prof. Michał Zembrzuski  – Znaczenie przekładów książek filozoficznych

Jaką rolę spełniają przekłady tekstów filozoficznych? Czy warto jeszcze tłumaczyć dzieła autorów klasycznych (i nieklasycznych) w sytuacji, w której wszyscy znają lub przynajmniej mogą się nauczyć języków i mogą korzystać z tekstów oryginalnych? Jeżeli przekład jest „prawie tym samym” sformułowaniem (wedle wyrażenia Umberto Eco), jakie możemy odnaleźć w oryginale, to wydaje się zupełnie niepotrzebny.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Szczegółowy harmonogram gali > tutaj.


Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk (patronat honorowy)
 • JM Rektor UMCS prof. dr. hab. Radosław Dobrowolski (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!” 
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Ps. Ja jednak stawiałbym na model /sokratejski/, takiego, samego Sokratesa albo… J. Ratzingera/BXVI.
  To był Ktoś jak kiedyś mawiano.
  Nieprawdaż!?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy