Zagadki logiczne

Rozwiązanie zagadki logicznej #42

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­je się roz­wią­za­nie zagad­ki logicz­nej nr 42 zamiesz­czo­nej w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.


Zagadka logiczna #42: Inspektor Craig, cz. 5 (Sprawa w Sydney)

Załóż­my, że Beth jest nie­win­na. Wów­czas jeden z bliź­nia­ków musi być win­ny. Na mocy (1) ten bliź­niak musi mieć jakie­goś współ­win­ne­go, któ­rym nie może być Beth, a zatem musi nim być dru­gi bliź­niak. Ale jest to nie­moż­li­we, sko­ro jeden z bliź­nia­ków ma ali­bi. Win­na jest zatem Beth. A ponie­waż Beth zawsze pra­cu­je sama, obaj bliź­nia­cy są niewinni.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy