Tag - decyzja

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Czy decydujemy, kim jesteśmy? – scenariusz lekcji dla klas IVVI szkoły podstawowej

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2018 nr 6 (24), s. 35. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Czas trwa­nia zajęć: 2 godzi­ny lekcyjne Cele: Ucznio­wie wie­dzą, że to nasze decy­zje kształ­tu­ją naszą przyszłość. Ucznio­wie...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy