Aktualności Filozofia w szkole Konkurs Logiczny Konkursy Patronaty

VIII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Konkurs Logiczny
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się corocznie w dwóch etapach. Pierwszy etap – szkolny polega na rozwiązaniu testu (nadesłanego przez Organizatorów Konkursu na adres szkoły zgłaszającej udział w Konkursie). Wyniki testu szkoły przesyłają na adres Organizatorów. Laureaci etapu szkolnego wezmą udział w Finale Konkursu, który odbędzie się na KUL w dniu 23 kwietnia 2020 roku i jest częścią LXII Tygodnia Filozoficznego.

Etapy konkursu

 1. Rejestracja

  Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 28 lutego 2020 r.

 2. Etap I Szkolny

  Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 9–12 marca 2020 r. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 6 marca 2020 r.

  Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.

  18 marca 2020 r. – ostateczny termin odesłania do organizatorów
  wypełnionych arkuszy po I etapie (decyduje data stempla pocztowego)

 3. Wyniki

  Komisja Konkursowa do 31 marca 2020 r. dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

  Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje: a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów

 4. Etap II Finałowy

  Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 23 kwietnia 2020 r. podczas LXII Tygodnia Filozoficznego.

Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe.

Nagrodami w drugim etapie konkursu za zajęcie I‑go, II-go i III-go miejsca są indeksy na wybrane kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zdobywca I‑go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrodę rzeczową otrzymuje także laureat II-go miejsca (smartphone) i III-go miejsca (tablet).

Komplet informacji o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

Patronat medialny nad konkursem objęło „Filozofuj!”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy