Zadania

Zadanie #4: Ilustrowanie tekstów

  1. Typ zada­nia: grafika.
  2. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
  3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Ilu­stra­cje mogą być wyko­na­ne dowol­ną techniką.

Wska­zów­ka: ilu­stra­cje win­ny być zapi­sa­ne w for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na kom­pre­sję bez­strat­ną, np. tif, psd, png.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: agata.tkaczyk@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy