Zadania

Zadanie #4: Ilustrowanie tekstów

Zapisz się do naszego newslettera

  1. Typ zada­nia: grafika.
  2. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
  3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Ilu­stra­cje mogą być wyko­na­ne dowol­ną techniką.

Wska­zów­ka: ilu­stra­cje win­ny być zapi­sa­ne w for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na kom­pre­sję bez­strat­ną, np. tif, psd, png.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy