Dowcip filozoficzny Logika

Żart implikatura konwersacyjna

dowcip

Redak­tor lokal­nej gaze­ty ma prze­pro­wa­dzić wywiad z kan­dy­da­tem na wój­ta w pew­nej gór­skiej wio­sce. Sie­dzą przy komin­ku w domu tego dru­gie­go. Roz­mo­wa się jed­nak nie klei. O poli­ty­ce kan­dy­dat nie ma wie­le do powie­dze­nia, więc redak­tor zasta­na­wia się, o co inne­go by tu go zapy­tać. Nagle widzi na ścia­nie skrzyp­ce, więc pyta:

– Widzę baco, że macie skrzyp­ce. Gracie?

– Jo? Jo ni!

– A więc może wasza żona gra?

– Ona? Ona tyz ni!

– To może wasz syn?

– Łon? Łon tyz ni.

No cóż, nie ma o czym redak­tor poroz­ma­wiać, więc wycho­dzi, zmie­rza­jąc w stro­nę furt­ki. Wtem baca goni go i krzyczy:

– Panie redak­to­ze, jo mom jesce córke.

– Ach, więc to ona gra?

– Ona? A gdzie tam. Ona tyz ni.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2018, nr 5: Jak działa język?


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy