Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #58

21 czerwca 1905 r. – przyszedł na świat Jean-Paul Sartre, francuski filozof, pisarz, krytyk literacki i publicysta, jeden z głównych przedstawicieli egzystencjalizmu. Jego wykładnię tego nurtu spopularyzowała rozprawa Egzystencjalizm jest humanizmem. W swoich pismach naturę ludzkiej egzystencji zasadzał na zdolności wybierania. Często jednak, jak twierdził, ludzie nie potrafią udźwignąć ciężaru odpowiedzialności i żyją w „złej wierze”. Filozof ten był też żywo zaangażowany w politykę; sympatyzował z komunizmem.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiewcz

Ilu­stra­cja: Mal­wi­na Adaszek

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy